Rt 3625/1929
Podstatným znakem přečinu proti zákonu o ochraně známek jest, že použitím známky, která jest ve hmotném poměru ke zboží neb obalu, přivoděn byl účinek zákonem zapovězený.

Bylo-li zboží označeno jen slovy jako zboží chráněné známkou, mohla by přijíti v úvahu jen skutková podstata přečinu nekalé soutěže.

( Rozhodnutí Zm I 563/29, 17.10.1929 )
Z odůvodnění:
Zmateční stížnosti obžalovaného, dovolávající se číselně důvodů zmatečnosti čís. 4, 5 a 9 b) § 281 tr. ř., nelze upříti oprávnění. Pokud se týče výtky stížnosti, opřené o důvod zmatečnosti čís. 9 b) § 281 tr. ř., budiž podotčeno toto: Obžalovaný byl uznán vinným přečiny podle §§ 23 a 24 zákona na ochranu známek a § 29 zákona o nekalé soutěži pro činy spáchané "v době od 21. února 1928 až do poslední doby", tedy, an se tu rozsudek přimyká doslovu spisu obžalovacího, zřejmě až do "26. listopadu 1928", kteréhožto dne byla podána obžaloba.

V rozsudku se zjišťuje jen konkretní případ z 22. září 1928, v kterýžto den kupovala Aloisie R-ová koření, jež jí bylo nalito v krámě z velké láhve, označené vignetami firmy Maggi, a případ z 16. října 1928, kteréhožto dne nalito bylo Anně M-ové a ještě jedné paní koření, ovšem v zadní místnosti. Uváží-li se, že podstatným znakem přečinu proti zákonu o ochraně známek jest, že použitím známky, která jest v hmotném poměru ke zboží nebo obalu, přivoděn byl účinek zákonem zapovězený, jest na snadě, že nemůže přijíti v úvahu skutková podstata §§ 23 anebo 24 známkového zákona v případech ze 16. října 1928, pokud bylo nalito koření, třebas i z láhve označené chráněnou známkou firmy Maggi, avšak v zadní místnosti tak, že to kupitelky viděti nemohly.

Bylo-li zboží jen slovy označeno jako zboží chráněné známkou, mohla by přijíti v úvahu jen skutková podstata přečinu nekalé soutěže. Tento rozdíl si soud neuvědomuje a bylo k tomu poukázati z úřadu.