Rt 3612/1929
Předpisu § 270 čís. 5 tr. ř. není vyhověno, dovolává-li se rozsudek pro zjištění jen všeobecně výsledků průvodního řízení, aniž je reprodukuje, by tak umožnil kontrolu, zda je také přezkoumával a hodnotil (§ 258 tr. ř.).

( Rozhodnutí Zm II 117/29, 4.10.1929 )
Z odůvodnění:
Zmateční stížnost právem vytýká rozsudku vady s hlediska čísla 5 § 281 tr. ř. Nařizuje-li zákon v § 270 čís. 5 tr. ř., by rozsudek stručně, ale určitě uvedl, které skutečnosti a z jakých důvodů soud pokládal za dokázané nebo za nedokázané, není tomuto požadavku učiněno zadost, dovolává-li se rozsudek pro zjištění jen všeobecně výsledků průvodního řízení, aniž je reprodukuje, by tak umožnil kontrolu, zda je také přezkoumával a hodnotil, jak mu uloženo § 258 tr. ř. Takovým nedostatkem důvodů je stižen rozsudek najmě, pokud se jen zmiňuje o "oněch 10.060 Kč", nevyloživ, jak a z čeho dospěl k předpokladu této částky, kterou patrně přejímá ze svědecké výpovědi F-ovy, již ostatně nijak nepřezkoumává, a to ani na podkladě vlastních jeho údajů o době služby obžalované u něho a o jednotlivě zjištěných prý schodcích, dále ve výroku, že obžalovaná odcizila z uzamčeného prádelníku fotografický aparát a kožešinový límec.