Rt 361/1921
Posouzení trestní odpovědnosti pachatele (vyhnání plodu).

( Rozhodnutí Kr I 664/20, 5.02.1921 )
Z odůvodnění:
Spoluzavinění usmrcené matky dítěte, která souhlasila s tím, by její těhotenství bylo násilně přerušeno a dobrovolně se podrobila vnitřní manipulaci, z níž povstal těžký zánět a konečně její smrt, a která tak sama přispěla k trestnému výsledku, nemůže stěžovatelku omluviti, poněvadž k přičtení trestného výsledku dostačí, vyvolá-li pachatel svým zaviněným jednáním i jen jedinou z více podmínek nastalého výsledku. Neboť k trestnosti dle § 335 tr. zák. se nevyžaduje, by výsledek nastal výhradně z jednání neb opomenutí obžalovaného, nýbrž stačí, je-li zde příčinná spojitost mezi zaviněným jeho jednáním a nastalým výsledkem, tak, že by bez jeho jednání výsledek byl nenastal. V tomto případě jest nepochybno, že by bylo nedošlo k těžkému onemocnění Anny T-ové hnisavým zánětem pobřišnice, které mělo v zápětí její smrt, kdyby byla obžalovaná neprovedla na ní nedovolenou vnitřní manipulaci a neporanila při tom dělohu ostrým předmětem. I když se usmrcená sama chovala neopatrně, zůstává nedotčena příčinná spojitost mezi zaviněným jednáním stěžovatelky a nastalou smrtí Anny T-ové.