Rt 3608/1929
Skutkovým zjištěním, že obžalovaný již předem neměl úmyslu objednávku vyříditi a že překážky, na něž se odvolával, jen předstíral, není ještě dána skutková podstata zločinu podvodu, která vyžaduje v době činu kromě lstivého předstírání nebo jednání také úmysl poškoditi.

( Rozhodnutí Zm I 63/29, 3.10.1929 )
Z odůvodnění:
Obžalovaný uplatňuje důvody zmatečnosti podle čís. 5, 9 a), 10 § 281 tr. ř. Odůvodněna jest již výtka zmatečnosti podle čís. 9 a), neboť napadený rozsudek zjišťuje sice, že obžalovaný již předem neměl úmyslu objednávku vyříditi a že překážky, na něž se odvolával, jen předstíral, avšak tímto skutkovým zjištěním není ještě dána skutková podstata zločinu podvodu, která vyžaduje kromě lstivého předstírání nebo jednání také úmysl poškoditi ať již osobu v omyl uvedenou neb někoho jiného. Úmysl nevrátiti peníze by nestačil, kdyby byl zároveň zjištěn úmysl obžalovaného dodati cihly, neboť ten by též vylučoval úmysl poškoditi objednatele.

Tento úmysl poškozovací v době činu napadený rozsudek přesně nezjišťuje - nehledíc ani k tomu, že jest v rozporu sám se sebou, zjišťuje, že obžalovaný neměl úmyslu objednávku vyříditi, a zjišťuje zároveň, že objednal pro obec R-ckou u K-ské cementárny dne 21. června 1927 24.600 kusů struskových cihel kladenských k vypravení kolem 25. srpna t. r. - a proto je rozsudek zmatečný již podle čís. 9 a) § 281 tr. ř.