Rt 3570/1929
Pro otázku kvalifikace zpronevěry jest rozhodnou cena předmětu a nikoliv výše zápůjčky, za niž bylo svěřená věc dána do zástavy.

( Rozhodnutí Zm I 235/29, 30.08.1929 )
Z odůvodnění:
Rozsudek soudu prvé stolice jest napaden zmateční stížností ve výroku, že škoda zpronevěrou způsobená, přesněji, že cena zpronevěřených věcí činí více než 2.000 Kč. Onomu výroku vytýká rozpor se spisy, dovozujíc, že svědkyně P-ová sice potvrdila výši hodnoty zboží, které bylo stěžovateli zasláno, neudala však ani sama, v jaké výši trpí škodu, aniž byla výše skutečně způsobené škody bezpečně zjištěna. Hodnotu zpronevěry určuje prý částka, které je zapotřebí, aby poškozený nabyl zase svého majetku, a soud měl prý, jelikož byly P-ové vráceny zástavní lístky, zjistiti peníz, který musila P-ová vynaložiti, by vyplatila své zboží, zastavené stěžovatelem, kterému bylo zboží svěřeno.

Nejvyšší soud je názoru, že pro otázku kvalifikace zpronevěry jest rozhodnou cena předmětu, nikoliv výše zápůjčky, za niž byla svěřená věc dána do zástavy.