Rt 3568/1929
I. Dobrodiní § 152 tr. ř. přísluší jen osobám v tomto ustanovení zákona uvedeným a vztahuje se jen k výslechu těchto osob jako svědků.

II. Předpis § 152 tr. ř. nebrání tomu, by soud neprováděl o mimosoudních projevech osob, zřeknuvších se svědectví, jinaké důkazy, zejména důkazy svědky a by pak nepřihlížel i k výsledkům těchto důkazů.

( Rozhodnutí Zm I 364/29, 29.08.1929 )
Z odůvodnění:
V obžalovacím spise bylo mimo jiné navrženo, by k hlavnímu přelíčení byl předvolán za svědka četnický strážmistr Jaroslav Š. a by při hlavním přelíčení bylo přečteno oznámení četnické stanice ve V. ze dne 31. ledna 1929. Podle záznamu protokolu o hlavním přelíčení ohradil se obhájce obžalovaného při hlavním přelíčení před výslechem svědka Jaroslava Š-y proti slyšení tohoto svědka o tom, co mu k věci sdělili manželé František a Anna M-ovi (zeť a dcera obžalovaného), - kteří použili jako svědci v souzené trestní věci právního dobrodiní podle § 152, čís. 1 tr. ř., - tvrdě, že by výslechem svědka Š-y o tom, co mu manželé František a Anna M-ovi ve věci sdělili, bylo ono dobrodiní zmařeno. Mimo to ohradil se obhájce obžalovaného při této příležitosti z téhož důvodu také proti přečtení četnického oznámení, pokud obsahuje vylíčení údajů učiněných Františkem a Annou M-ovými před strážmistrem Š-ou.

Sborový soud porotní zamítl však návrh na upuštění od výslechu svědka Š-y o oněch okolnostech a na upuštění od přečtení oné části řečeného četnického oznámení v prohlášení obhájcově obsažený, s odůvodněním, že právní dobrodiní § 152 tr. ř. přísluší jen osobám v tomto ustanovení zákona uvedeným a vztahuje se jen k výslechu těchto osob jako svědků před soudem, a že předpis § 152 tr. ř. nebrání tomu, by soud neprováděl o mimosoudních projevech osob, jež se zřekly podle § 152, čís. 1 tr. ř. svědectví, jinaké důkazy, zejména důkazy svědky, a nepřihlížel pak i k výsledkům těchto důkazů.

Má-li však stížnost za to, že sborový soud porotní zatížil rozsudek zmatkem podle § 344 čís. 4 tr. ř., dav při hlavním přelíčení přečísti četnické oznámení též v oné části, jež obsahuje údaje o obsahu výpovědi manželů Františka a Anny M-ových, a vyslechnuv při hlavním přelíčení svědka Š-u též o tom, co mu řečení manželé ve věci sdělili, nelze jí rovněž přiznati oprávnění; neboť o porušení předpisu § 152 tr. ř., jež stížnost v tomto postupu sborového soudu porotního shledává, tu nešlo.

V tomto směru stačí dodati ke svrchu uvedenému ustanovení § 152 tr. ř. plně odpovídajícímu odůvodnění usnesení sborového soudu porotního, že § 152 tr. ř., jehož porušení nebo zanedbání při hlavním přelíčení může tvořiti zmatek podle § 344 čís. 4 tr. ř., ohrožuje neplatností jen soudní výpověď svědka, jemuž příslušelo dobrodiní § 152 tr. ř. a jenž vypovídal, aniž se zřekl výslovně práva vzdáti se svědectví.