Rt 3558/1929
I při trestných činech, spáchaných obsahem tiskopisu, přicházejí k platnosti všeobecné zásady trestního zákona o spoluvině a spolupachatelství.

K pojmu "spolupachatelství" se jen vyžaduje vědomé spolupůsobení více osob se stejným úmyslem a za stejným cílem; nevyžaduje se, by každý ze spolupachatelů působil od počátku a měl účast při všech složkách společné trestné činnosti.

( Rozhodnutí Zm II 330/28, 4.07.1929 )
Z odůvodnění:
Zmateční stížnosti státního zastupitelství bylo vyhověti již z důvodu zmatečnosti podle § 281 čís. 9 písm. a) tr. ř. Napadený rozsudek vylučuje vinu obžalovaného, poněvadž prý není pisatelem závadného článku ve smyslu § 7 tr. zák. Nalézací soud si při tom neuvědomil, že, jako při každém jiném deliktu, i při trestných činech, spáchaných obsahem tiskopisu, přicházejí k platnosti všeobecné zásady trestního zákona o spoluvině a spolupachatelství (srovnej Liszt: "Lehrbuch des österreichischen Pressrechtes" stránka 218 a 219), a že tedy i při sepisování článku jest možné spolupachatelství, pokud jsou tu ovšem skutkové předpoklady pro naplnění tohoto právního pojmu, k němuž se jen vyžaduje vědomé spolupůsobení více osob se stejným úmyslem a za stejným cílem, při němž se nevyžaduje, by každý ze spolupachatelů působil od počátku a měl účast při všech složkách společné trestné činnosti.

Skutková zjištění napadeného rozsudku poukazují na takovou společnou činnost obžalovaného s osobou, která článek v konečné jeho úpravě do tisku dala. Vždyť podle rozsudkového zjištění připustil obžalovaný, že překlad své obhajovací řeči dal redakci "R." k disposici, věda, že bude v R. uveřejněna, jak se také skutečně stalo, a to tak, že tvoří podstatnou část závadného článku.