Rt 3557/1929
Výtka obžalovaného, že doručená mu obsílka k hlavnímu přelíčení nezněla na správný den, nýbrž na den pozdější jest porušením § 221 tr. ř.

( Rozhodnutí Zm I 339/29, 4.07.1929 )
Z odůvodnění:
V dotyčném podání je uplatňováno, že se obžalovaný nemohl dostaviti k hlavnímu přelíčení ze dne 18. října 1928, poněvadž doručená mu obsílka nezněla na tento den, nýbrž na den 18. listopadu 1928. Tímto přednesem tvrdí obžalovaný porušení předpisu § 221 tr. ř., podle něhož den hlavního přelíčení má se obžalovanému oznámiti, takže podle tvrzení obžalovaného má se věc tak, jako by k hlavnímu přelíčení nebyl vůbec obeslán. Tímto napovídá zmatečnost podle čís. 3 § 281 pro porušení onoho zákonného ustanovení. Leč stížnost je zřejmě bezdůvodnou. Obžalovaný nabídl se sice, že obsílku předloží soudu. Než neučinil tak přes opětovné vyzvání a na konec prohlásil, že obsílka se mu ztratila. Tvrzení obžalovaného neodpovídá ani pravdě. Neboť zpáteční lístek, ve spisech založený, dosvědčuje, že obžalovaný byl skutečně předvolán na 18. října 1928; obžalovaný podepsal také zpáteční lístek s datem 27. září 1928, které souhlasí s datem na poštovním razítku, jímž je zpáteční lístek opatřen.