Rt 3555/1929
Nejde o krádež dokonanou, nýbrž o pokus krádeže, když se okradená, zpozorovavší, že jí někdo sáhl do nákupní kabely a pohřešivší ihned dámskou kabelku, otočila a tím vyrazila pachateli kabelku z ruky. Lhostejno, že ani okradená nenabyla potom ihned faktické moci nad kabelkou, poněvadž pronásledovala vzdalujícího se pachatele v domnění, že má kabelku ještě u sebe.

K dokonané krádeži podle § 171 tr. zák. se vyžaduje odnětí věci z cizí držby (by věc přešla v moc zlodějovu).

"Držbou" ve smyslu § 171 tr. zák. jest faktický poměr k věci, záležející v tom, že někdo má věc ve své moci tak, že s ní může podle libosti nakládati, a vyloučiti z takového nakládání s věcí osoby třetí.

( Rozhodnutí Zm II 75/29, 2.07.1929 )
Z odůvodnění:
Rozsudek zjišťuje, že obžalovaná vytáhla na trhu Růženě D-ové z nákupní kabely dámskou kabelku s 243 Kč v úmyslu si ji přisvojiti, že se však D-ová, zpozorovavší, že jí někdo sáhl do nákupní kabely a pohřešivší ihned dámskou kabelku, otočila, čímž vyrazila obžalované kabelku z ruky. Podle dalšího zjištění rozsudkového pronásledovala D-ová vzdalující se obžalovanou, odcizená kabelka byla však potom i s 243 Kč nalezena na místě, které D-ová opustila, pronásledujíc obžalovanou. Z obžaloby pro zločin krádeže podle §§ 171, 173, 176 II a) tr. zák. byla obžalovaná podle rozsudkových důvodů zproštěna pro beztrestnost následkem účinné lítosti ve smyslu § 187 tr. zák. Soud prvé stolice shledal věrohodným především její tvrzení, že nechala kabelku ležeti na zemi, jelikož prý se obávala, že by ji D-ová uviděla, kdyby kabelku se země sbírala, že však mohla tak ještě učiniti a kabelku si vzíti. Na to zdůrazňuje se v rozsudkových důvodech jednak, že krádež byla již dokonána, jednak, že nejde o případ, v němž obžalovaná odhodila odňatou kabelku proto, že neměla naděje kořist zachrániti, nýbrž že kabelku, která jí byla z ruky vyražena náhodou, nezdvihla se země z účinné lítosti, ač tak ještě učiniti mohla, a že tuto účinnou lítost nevylučuje ani její obava, že by ji D-ová byla uviděla sbírati kabelku se země.

Právně mylným je s hlediska těchto skutkových zjištění rozsudkových již závěr, podle něhož jde v souzeném případě o krádež dokonanou. Vyžadujeť se k dokonané krádeži podle § 171 tr. zák. odnětí věci z cizí držby, jíž se vyrozumívá ve smyslu trestněprávním faktický poměr k věci, záležející v tom, že někdo má věc ve své moci tak, že s ní může podle libosti nakládati a vyloučiti z takového nakládání s věcí osoby třetí. Předpokladem dokonané krádeže je tudíž, by věc přešla z moci dosavadního majitele v moc zlodějovu, by z obou momentů, zahrnutých ve zlodějském úmyslu, odnětí a přivlastnění si věci, byl uskutečněn aspoň moment prvý, odnětí věci. Jeho uskutečnění však nenastalo v souzeném případě, v němž rozsudek zjišťuje, že se D-ová, zpozorovavši, že jí někdo sáhl do nákupní kabely a pohřešivši ihned dámskou kabelku, otočila a tím vyrazila obžalované kabelku z ruky.

Opravňovaloť toto zjištění soud prvé stolice k závěru, že se obžalované nepodařilo dosíci moci nad kabelkou přes to, že ji před tím vytáhla D-ové z nákupní kabely v úmyslu zlodějském, že tedy zůstalo při pokusu krádeže, při čemž je s hlediska ustanovení § 8 tr. zák. o pokusu zřejmě nerozhodno, zda kabelka byla obžalované vyražena z ruky náhodou, jak se praví a patrně i zdůrazňuje v rozsudkových důvodech, či zda tím, když se D-ová otočila a při tom vyrazila obžalované kabelku z ruky, byla by snad došla vnějšího výrazu a zároveň i úspěchu její vůle, znemožniti pachatelce krádeže její dokonání, ve kterémžto případě bylo by šlo o překážku odjinud v to přišlou ve smyslu § 8 tr. zák. Rozhodným je dále jen, že obžalovaná nenabyla ještě moci nad kabelkou a jejím obsahem, nesejde tudíž na tom, že ani D-ová neměla snad potom přechodně možnost disponovati s ní způsobem, odpovídajícím pojmu "držení" ve smyslu § 171 tr. zák. vzhledem k tomu, že, jak vychází na jevo již z dotčených zjištění rozsudkových, určitěji pak ze svědecké výpovědi D-ové, pronásledovala vzdalující se obžalovanou, poněvadž se domnívala, že obžalovaná má kabelku ještě u sebe, nepostřehla totiž, že kabelka, byvši jí obžalované z ruky vyražena, spadla na zem.