Rt 354/1921
Boj zaměstnanců se zaměstnavatelem o hmotné výhody není bojem politickým.

( Rozhodnutí Kr I 852/20, 01.02.1921 )
Z odůvodnění:
Rozsudek zjišťuje, že počátkem února 1920 povstalo mezi dělnictvem, zaměstnaným v tkalcovnách v severovýchodních Čechách hnutí, by majitelé továren přispívali dělníkům pro nezaměstnanost určitým týdenním příspěvkem, - ... že vyplácení ujednaného příspěvku domáhali se také dělníci v továrně Bedřicha H.... že tento odepřel jisté kategorii dělníků příspěvek vypláceti, ... že dne 14. února 1920 vtrhl zástup lidí do kanceláří firmy H-ovi..., by vynutil vyplácení domněle smluveného s firmou příspěvku všem nezaměstnaným dělníkům ... že obžalovaný prodrav se ze zástupu k Bedřichu H-ovi uchopil ho za kabát na prsou, zatřásl jím a pronesl k němu: budete platit nebo ne, už toho máme akorát dost ... že dav i obžalovaný vnikl do kanceláří za tím účelem, by vynutil na Bedřichu H-ovi domnělé své právo na výplatu podpory.

Je tedy zřejmo, že čin zástupu i obžalovaného spadá v obor. t.zv. boje sociálního, ale je prost pohnutek politických. Šloť obžalovanému i zástupu co do motivů jejich vpádu do továrny o vynucení peněžního plnění na Bedřichu H-ovi, tedy o otázku čistě hospodářského rázu, nikoliv o záležitosti práv občanských, poměru, moci a vlivu stran ve státě, směru, jímž na venek a uvnitř stát musí býti veden a co právě spadá pod pojem záležitostí a pak i pohnutek politických.