Rt 3535/1929
Řidič automobilu má, jede-li neznámou mu cestou (v uzavřené osadě) musí proto jeti zvlášť opatrně, by zůstal pánem rychlosti svého vozidla.

( Rozhodnutí Zm I 171/29, 21.06.1929 )
Z odůvodnění:
S právním názorem rozsudku, že obžalovaný měl, jel-li, jak tvrdil, cestou mu neznámou, jeti zvláště opatrně, by zůstal pánem rychlosti svého vozidla, jest souhlasiti; neboť, nehledíc k tomu, že tento názor odpovídá plně § 45 min. nařízení čís. 81 /1910, jenž obsahuje základní předpisy o povinnostech řidiče jízdního silostroje vzhledem k bezpečnosti dopravy, musí řidič automobilu, jenž jede v uzavřené osadě cestou mu neznámou, počítati neustále s možností, že se ocitne se svým vozidlem na místech, kde se nesmí podle druhého odstavce § 46 nařízení jezditi rychlostí přes 6 km za hodinu, na příklad na křižovatkách, nebo že nastane dokonce nutnost, by rychlost jízdy ještě značněji zmírnil, po případě zůstal státi a zarazil motor.