Rt 352/1921
Ke skutkové podstatě podvodu se nevyhledává, by osoba, v omyl uvedená, byla totožna s osobou poškozenou.

( Rozhodnutí Kr I 629/20, 29.01.1921 )
Z odůvodnění:

Zákon nepředpokládá v § 197 tr. z., že osoba v omyl uvedená musí býti totožnou s osobou poškozenou, naopak je se stanoviska zákona lhostejno, zda lstivým jednáním pachatelovým byla poškozena osoby v omyl uvedená přímo neb prostřednictvím jejím někdo jiný. Podvod je dokonán, jakmile pachatel uvedl nějakou osobu v omyl, aby ji přiměl k jednání, jež má poškoditi ji neb kteroukoli osobu třetí.