Rt 3516/1929
Lhůta k provedení opravného prostředku počíná dnem skutečného doručení opisu rozsudku, třebas bylo ve zpátečním lístku omylem uvedeno jiné (nesprávné) datum doručení.

( Rozhodnutí Zm I 325/29, 7.06.1929 )
Z odůvodnění:
Podle protokolu o hlavním přelíčení ohlásil obžalovaný ihned po vynesení rozsudku zmateční stížnost a odvolání a žádal za opis rozsudku. Podle zpátečního lístku byl opis rozsudku obhájci obžalovaného doručen dne 14. března 1929. Poněvadž provedení ohlášených opravných prostředků bylo dáno na poštu dne 23. března 1929, byla zmateční stížnost podle § 1 zák. čís. 3/78 soudem nalézacím odmítnuta. Proti tomuto usnesení ohlásil a provedl obžalovaný stížnost, v níž tvrdil, že opis rozsudku byl jeho kanceláři doručen dne 15. a nikoli 14. března 1929, a že jen omylem úřednice, podepsavší zpáteční lístek, se stalo, že místo správného dne 15. byl zapsán nesprávně den 14. března jako den přijetí opisu rozsudku, že tedy provedení zmateční stížnosti dané na poštu dne 23. března 1929, stalo se v zákonné osmidenní lhůtě. Poněvadž výslechem advokátní úřednice Marie Š-ové a zejména také výslechem poštovního zřízence Václava Š-e, jenž doručení vykonal, byla správnost tvrzení stížnosti zjištěna, bylo stížnosti vyhověno a napadené usnesení zrušeno. O zmateční stížnosti bude dále po zákonu jednáno.