Rt 3514/1929

Nejde o nezpůsobilost použitého prostředku (objednávky) k lstivému předstírání (§ 197 tr. zák.), bylo-li lze poškozenému seznati nepravdivost objednávky jen dalším pátráním (potvrzením příkazu), ani, vyskytla-li se překážka v dokonání činu mimo použitý prostředek (k nové objednávce zboží nebylo dodáno, jelikož prvé objednávky nebyly zaplaceny).

( Rozhodnutí Zm II 66/29, 6.06.1929 )
Z odůvodnění:
Zmateční stížnost není důvodnou. Pokud tvrdí, že v počínání obžalovaného nemělo býti spatřováno uvedení v omyl, neboť jednoduché, v obchodním životě obvyklé potvrzení příkazu bylo by dotyčné firmy přesvědčilo o tom, že objednávky, učiněné obžalovaným Erichem S-em nepocházely od Jana S-a, namítá tak nezpůsobilost použitého prostředku - objednávky - ke lstivému předstírání. Sama však tím, že uznává, že bylo by se strany poškozených potřeba určitého výkonu, přiznává, že bez takového pátrání poškozených nebylo možno seznati nepravdivost objednávky, učiněné jménem Jana S-a, což je právě známkou způsobilosti lstivého předstírání. Pokud však z toho, že poškozené firmy po nových objednávkách zboží nedodaly, ježto prvé objednávky nebyly zaplaceny, dokazuje, že při novém pokusu podvodu šlo o prostředek nezpůsobilý k oklamání, i tu sama poukazuje na určitou konkretní příčinu nezpůsobilosti, jež netkví ani v povaze samého použitého prostředku, a neukazuje nikterak na jeho absolutní nezpůsobilost k dokonání činu, která jediné by pokus zbavovala trestnosti.

Překážka v dokonání činu vyskytla se mimo použitý prostředek, který však právě tak jako v případech předešlých objednávek byl sám o sobě způsobilý k tomu, by poškození jím v omyl uvedeni byli, takže i, když výsledek trestný nenastal, pokus trestný jest dán a uplatňované zmatečnosti tu není.