Rt 3504/1929
Svědek, jenž tvrdil pod přísahou nepravdu, stává se odvoláním nepravdivých údajů v jeho svědecké výpovědi beztrestným jen, odvolal-li je před formálním ukončením svého výslechu; výslech je formálně ukončen, jakmile svědek potvrdil po svém výslechu správnost své protokolované svědecké výpovědi, jež mu byla předložena k nahlédnutí nebo přečtena.

( Rozhodnutí Zm I 258/29, 31.05.1929 )
Z odůvodnění:
Názor zmateční stížnosti, že křivé svědectví vydané stává se beztrestným i tenkráte, odvolal-li je svědek sice teprve po formálním ukončení svého výslechu, ale přece ještě před skončením řízení u procesního soudu, a zabránil-li tím tomu, by stát utrpěl škodu na svém právu zvěděti od svědků pravdu, je podle toho nesprávný. Výslech svědka je formálně ukončen, jakmile svědek potvrdil po svém výslechu ústně správnost své protokolované svědecké výpovědi, jež mu byla předložena k nahlédnutí nebo přečtena.