Rt 3457/1929
Rozsudek lze opraviti ve smyslu posl. odst. § 270 tr. ř., bylo-li pouhým přepsáním vyhotovitele rozsudku použito těžšího druhu trestu než jest v zákona stanoven.

( Rozhodnutí Zm I 103/29, 25.04.1929 )
Z odůvodnění:
Nejvyšší soud jako soud zrušovací vrátil spisy krajskému soudu v Hradci Králové s tímto poukazem:

Podle doslovu rozsudkového výroku byl obžalovaný odsouzen do těžkého žaláře, okolnost však, že mu byl trest výslovně vyměřen podle první sazby § 94 tr. zák., zdá se nasvědčovati tomu, že jde o přepsání vyhotovitele rozsudku a že obžalovaný byl ve skutečnosti odsouzen k trestu žaláře. Spisy se proto vracejí krajskému soudu v Hradci Králové s poukazem, by o tom podal zprávu, pokud se týče, by v případě, že by šlo skutečně o pouhou psací chybu, opravil rozsudek ve smyslu posledního odstavce § 270 tr. ř., od obžalovaného vadný rozsudek vyžádal a pak zařídil vše ostatní, čehož podle § 285 tr. ř. je zapotřebí, a spisy pak znovu předložil.