Rt 3435/1929
Krádež ve společnosti (§ 174 II a) tr. zák.) záleží v tom, že aspoň dva pachatelé vědomě spolupůsobí při činu, že jsou současně na místě činu přítomni, třebas ne nepřetržitě od počátku do konce a jest nerozhodno, zda ví jeden, co druhý bere.

( Rozhodnutí Zm I 592/28, 5.04.1929 )
Z odůvodnění:
Po věcné stránce namítá stěžovatel, že "vezme-li se za podklad výpověď Josefa V-a", mohla by se činnost obžalovaného vztahovati jen na aktovku v ceně 40 Kč a obžalovaný měl býti správně uznán vinným jen přestupkem krádeže, nikoliv zločinem kvalifikovaným podle § 174 II a) a 176 99 a) tr. zák. Poněvadž skutková zjištění soudu se v podstatě kryjí s tím, co vypověděl svědek V., namítá stížnost, že tato zjištění nestačí, by byla krádež obžalovaného kvalifikována jako zločinná z důvodů § 174 II a) a 176 II a) tr. zák.

V tom jest však na omylu. Důvod zločinné kvalifikace krádeže spáchané ve společnosti spočívá v tom, že aspoň dva pachatelé vědomě spolupůsobí při činu, že jsou současně na místě činu přítomno, třebas ne nepřetržitě od počátku do konce. Důvodem této kvalifikace jest větší nebezpečnost záležející v tom, že jeden může spoléhati na druhého.

Nezáleží proto na tom, zda je činnost jednotlivých spoluzlodějů v podstatě spolupachatelstvím, či pomáháním, právě tak jako jest nerozhodné, zda ví jeden, co druhý bere. V souzeném případě zjistil soud, že jeden z pachatelů, František M., v noci ohmatával kabát Josefa V-a, spícího na lavičce v sadech, jenž měl u sebe něco přes 100 Kč a hodinky v ceně asi 50 Kč, a že když se V. probudil a vyskočil, nabízel mu M. ihned ke koupi prstýnky (by pozornost V-ovu odvrátil) a že v téže chvíli druhý pachatel - stěžovatel Š. - bral z lavičky aktovku V-ovu v hodnotě 40 Kč, a že V., seznav, že měl býti oběma muži okraden, začal křičeti o pomoc, v čemž mu oba pachatelé snažili se zabrániti tím, že ho tloukli, na zem porazili a ústa mu rukou zastírali. Z těchto zjištění jest zřejmo, že jsou splněny předpoklady zločinné kvalifikace krádeže, spáchané ve společnosti spoluzlodějů v onom smyslu.