Rt 3431/1929
Pro skutkovou podstatu zločinu podle §§ 5, 205 a) tr. zák. stačí, že se kdo aspoň v době domovní prohlídky při pátrání po ukrytých věcech dověděl o tom, že majitel věcí v jeho bytě a s jeho vědomím uschovaných je v podezření, že je ukryl, aby aspoň částečně zmařil uspokojení svých věřitelů, přes to však věci nevydal a sdělení o nich četnictvu neučinil.

( Rozhodnutí Zm I 744/28, 3.04.1929 )
Z odůvodnění:
Zmateční stížnost státního zástupce, napadající osvobozující část rozsudku, vytýká právem neúplnost pro to, že nalézací soud uváděje výpověď obžalovaného Václava P-y, že veškeru vinu popřel a přiznal jenom, že ví, že jeho manželka nějaké zboží jejím bratrem Václavem B-ou poslané převzala, neuvedl a neuvážil i jeho doznání, že asi v únoru 1927 dal si Václav B. do jeho bytu do uschování šatstvo a prádlo, které bylo jeho vlastnictvím, a že ve svém bytě viděl balíky. Touž vadou jest stižen i další důvod nalézacího soudu pro osvobození obžalovaného, že slyšení svědci Bohumil K., Václav K. a Karel V. potvrdili, že obžalovaný nebyl při domovních prohlídkách, kdyžtě zvláště z výpovědi svědka Karla V-ého vychází, že podrobil před prvou domovní prohlídkou výslechu oba manžele P-ovy, obžalovaný pak sám doznal, že při první prohlídce byl, kterouž výpověď soud nalézací při svém zjištění hodnotit opomenul.

Soudu nalézacímu bude tudíž po správném zjištění obsahu výpovědí obžalovaného a svědků uvážiti, zda a pokud vezme jimi za dokázáno, že obžalovaný věděl o tom a souhlasil s tím, že a proč jsou v jeho bytě uschovány věci Václavem B-ou tam dodané, jmenovitě zda věděl o tom v čase první prohlídky v jeho bytě provedené, dále pokud zvěděl o účelu této prohlídky a jak se k provedenému pátrání četnictva po hledaných věcech zachoval.

Okolnosti tyto mohou býti pro posouzení viny obžalovaného významné, neboť, zjistí-li se, že obžalovaný aspoň v čase domovní prohlídky po ukrytých věcech zvěděl o tom, že jeho švakr jest v podezření, že ukryl zboží ze svého obchodu, by takto aspoň částečně zmařil uspokojení svých věřitelů, přes to však věci v jeho bytě s jeho vědomím uschované nevydal ani o tom sdělení četnictvu neučinil, jest skutkový základ pro posouzení jeho viny ve směru zažalovaného zločinu podle §§ 5, 205 a) tr. zák. dán.