Rt 3426/1929
Ke skutkové podstatě zločinu násilného smilstva podle § 127 tr. zák. se nevyhledává, by pachatel soulož vykonal, stačí, že jinak se ukájel; není třeba, by se pachatel dopustil násilí.

( Rozhodnutí Zm II 470/28, 22.03.1929 )
Z odůvodnění:
Obžalovanému bylo v obžalovacím spise mezi jiným za vinu kladeno, že předsevzal dne 28. července 1927 v L. s Růženou T-ovou, dne 27. dubna 1914 narozenou, tedy s osobou ženskou, která nedokonala ještě 14. rok věku svého, soulož a že tím spáchal zločin násilného smilstva podle § 127 tr. zák.

Ostatně se ke skutkové podstatě zločinu násilného smilstva podle § 127 tr. zák. nevyhledává, by pachatel soulož vykonal, nýbrž se jen vyžaduje, by jinak se sexuálně ukájel,což svědkyně Růžena T-ová podle obsahu protokolu o hlavním přelíčení ze dne 8. září 1928 potvrdila, když sdělila, že obžalovaný ji dne 28. července 1927 v pokoji ohmatával a odkrýval, že však soulož s ní nevykonal.

Vyšlo-li, jak stížnost tvrdí, při hlavním přelíčení na jevo, že se obžalovaný nedopustil na Růženě T-ové násilí,, nevylučovala tato skutečnost, že se obžalovaný dopustil skutky mu za vinu kladenými zločinu násilného smilstva podle § 127 tr. zák., ježto se ke skutkové podstatě tohoto zločinu nevyhledává, by se pachatel dopustil násilí.