Rt 3406/1929
Přesvědčení pachatelovo, že má za okradeným pohledávku a že je oprávněn podržeti si věc k zabezpečení oné pohledávky až do zaplacení, vylučuje po případě zlý úmysl v § 1 tr. zák. předpokládaný a tím i trestnost krádeže.

( Rozhodnutí Zm I 354/28, 7.03.1929 )
Z odůvodnění:
Co do rozsudkového výroku, jímž byl obžalovaný uznán vinným zločinem krádeže podle §§ 171, 176 II c) tr. zák., nelze zmateční stížnosti upříti oprávnění. Podle doplněného protokolu o hlavním přelíčení opakoval obžalovaný při hlavním přelíčení písemné důkazní návrhy, zejména průvodní návrhy o své vzájemné pohledávce za soukromým účastníkem. Nalézací soud nepřipustil nabízené důkazy pro nerozhodnost se zřetelem na dosavadní výsledky průvodního řízení a opřel v rozsudku své přesvědčení o tom, že obžalovaný nemá proti soukromému účastníku pohledávání, o svědeckou výpověď soukromého účastníka Josefa Š-a, jenž jen uvedl, že obžalovaný nemá proti firmě žádného pohledávání. Naproti tomu obžalovaný, čině zejména návrh na výslech svědka Františka J-a a na předložení knih soukromého účastníka Josefa Š-a o příjmech a vydáních a výplatních listin, tvrdil kromě jiného také, že "Josef Š. byl nařízením Živnostenského soudu ze dne 1. února 1928 uznán povinným zaplatiti obžalovanému dotyčnou podledávku pod exekucí". Podle tohoto neomezil se obžalovaný na pouhé tvrzení o jsoucnosti své pohledávky, nýbrž uvedl k prokázání jejímu takové konkrétní poukazy, které by při posuzování věci padaly nebo aspoň mohly padati na váhu.

Když za takového stavu věci nalézací soud zamítl důkazní návrhy obžalovaného, porušil tím zásadu rovnosti stran na újmu obžalovaného, nevyčerpav zúplna závažné důkazní prostředky, jež byly způsobilými přivoditi náležité objasnění věci.

Podotýká se jen ještě, že při zjišťování subjektivní viny může míti význam též okolnost, zda obžalovaný nebyl aspoň subjektivně opravdově o tom přesvědčen, že má za Josefem Š-em pohledávku a že je oprávněn k zabezpečení jejímu podržeti si dotyčné věci až do zaplacení. Takové přesvědčení vylučovalo by zlý úmysl v § 1 tr. zák. předpokládaný a tím i trestnost jednání (viz zejména sb. n. s. čís. 1668).