Rt 3402/1929
I. Násilným vztažením ruky ve smyslu § 81 tr. zák. jest rozuměti každý útok podniknutý na tělo vrchnostenské osoby, třeba se minul cílem a se nezdařil.

II. § 81 tr. zák. nepředpokládá skutečné zmaření služebního výkonu, stačí, že pachatel chtěl výkon zmařiti a v tom úmyslu jednal.

III. I útok, třeba nezdařený, není jen činem vedoucím ke skutečnému vykonání odporu, nýbrž již samým zprotivením se a skutečným násilným vztažením ruky.

( Rozhodnutí Zm I 696/28, 1.03.1929 )
Z odůvodnění:
Není odůvodněna námitka, že zjištěné jednání obžalovaného nelze kvalifikovati ani jako násilné vztažení ruky ani jako nebezpečnou pohrůžku. Pouhé zvednutí ruky není prý skutečným násilím, jaké předpokládá § 81 tr. zák., pokud nebylo násilí použito. Také o nebezpečné pohrůžce nemůže prý býti řeči, kdyžtě svědci potvrdili, že obžalovaný jednal z bravury, a že se napadení vyhrůžky nebáli.

Zmateční stížnost především přehlíží, že násilné jednání obžalovaného nezáleželo jen ve zvednutí ruky proti průvodčímu, nýbrž že, jak soud zjišťuje, obžalovaný, jsa velice rozzuřen, "pojednou proti průvodčímu K-ovi prudce vztýčil ruku, v níž průvodčí D. spatřil nůž a při tom pronesl slova : "Já Vás tu oddělám, já ho do Vás vrazím". Podle tohoto zjištění obžalovaný, maje v ruce nůž, útočil proti K-ovi, a teprve, kdy ho D. chytil za ruce a zabránil jeho dalším útokům (jak praví rozsudek), nůž zase sklapl. I když se toto útočné jednání obžalovaného nedotklo přímo vrchnostenské osoby, jest i v něm spatřovati násilné vztažení ruky ve smyslu § 81 tr. zák., jímž nutno rozuměti každý útok podniknutý na tělo vrchnostenské osoby, třeba se minul cíle a se nezdařil.

Tomuto výkladu nasvědčuje nejen přirozený smysl slov "vztažení ruky", která v sobě neobsahují nutně také výsledek vztažení, zasažení dotyčné osoby rukou, nýbrž znamenají povšechně čin směřující k tomu, by byla zasažena osoba, proti níž se ruka vztahuje. I útok třeba nezdařený, není tudíž jen činem vedoucím ke skutečnému vykonání odporu, nýbrž již samým zprotivením se a skutečným násilným vztažením ruky, jaké předpokládá § 81 tr. zák.