Rt 340/1921
I. Osoby těhotné nejsou ještě "nemocnými".

II. K otázce léčení jinými osobami než lékaři.

( Rozhodnutí Kr II 218/21, 20.01.1921 )
Z odůvodnění:
Skutková podstata přestupku dle § 343 tr. zák. předpokládá, by pachatel po živnostensku provozoval hojičství nemocných. Ani to, ani ono není ohledně stěžovatelky zjištěno. Nebylyť Marie R-ová a ni Kristina B-ová vůbec nemocny, nýbrž snad těhotny - a nešlo vůbec o jich léčení, nýbrž jednalo se jim - jakž zjištěno alespoň ohledně prvuvedené, o skutečné nebo domnělé vyhnání jejich plodu. Rovněž nelze ve zjištěné činnosti - sáhnutí na rodidla, pokud se týče namazání rodidel vaselínem - shledati činnost, kterou by bylo lze podřaditi pod pojem léčení, kdyžtě rozsudek ani nenaznačuje, že by rodidla bývala chorá.