Rt 3396/1929
Pojem "rodiny" podle § 55 tr. zák. doznal novějším zákonodárstvím rozšíření a náleží k ní i družka života, po případě i nevěsta, tedy nutno za ně považovati osoby blízké, k nimž má pachatel trvalý blízký vztah.

( Rozhodnutí Zm I 761/28, 20.02.1929 )
Z odůvodnění:
V odvolání do výše trestu uvádí státní zastupitelství, že použití § 55 tr. zák. není odůvodněno tvrzením obžalovaného teprve při jeho druhém zodpovědném výslechu, že se stará o nevěstu, ježto tvrzení to jednak není prokázáno, jednak prý ustanovení § 55 tr. zák., mluvící o nevinné rodině, nelze vztahovati na případ známosti. Onu námitku stačí poukázati na to, že soud tvrzení obžalovaného, že se stará o nevěstu, uvěřil, a že bylo na státním zástupci, by příslušnými otázkami, pokud se týče návrhy okolnost tu blíže zjistil.

Pojem "rodiny" podle § 55 tr. zák. doznal novějším zákonodárstvím rozšíření, a náleží k ní i družka života, po případě i nevěsta (viz na př. § 39 čís. 4 zák. na ochr. rep.). Není proto a an trest plně odpovídá vině obžalovaného, odvolání státního zástupce z výše trestu odůvodněno a bylo zamítnuto.