Rt 3372/1929
Rozpoznání obyčejného akutního opojení alkoholem nevyžaduje posudků znalců lékařů, neboť alkoholové opojení není takovým chorobným stavem, jehož zjištění vyžaduje zvláštní odborné lékařské vzdělání.

( Rozhodnutí Zm I 625/28, 17.01.1929 )
Z odůvodnění:
Zmateční stížnost si stěžuje na zamítnutí průvodního návrhu, by obžalovaný byl ohledán lékaři, zda jeho konstrukce jest taková, že nesnese 10 - 15 sklenic piva a několik černých káv s rumem, takže následkem tohoto množství alkoholu byl v takovém stavu, že o sobě nemohl věděti.

Zmateční stížnost není oprávněna. Rozpoznání obyčejného akutního opojení alkoholem nevyžaduje posudku znalců lékařů, neboť alkoholové opojení není takovým chorobným stavem, jehož zjištění vyžaduje zvláštní odborné lékařské vzdělání. Naopak opojení to jest tak běžným a často se vyskytujícím stavem, že nelze upříti i osobám laickým způsobilost správně vnímati chování se opojeného a zjevů těchto na stupeň odchylky od normálního duševního stavu usuzovati.

Soud měl po ruce zřetelné a určité výpovědi svědecké, na jichž základě si mohl utvořiti závěr o tvrzeném opojení, právem nepřipustil nabízený důkaz jako zbytečný.