Rt 3367/1929
K otázce navrácení lhůty k podání opravného prostředku.

( Rozhodnutí N II 68/28, 3.01.1929 )
Z odůvodnění:
Podle § 364 tr. ř. lze povoliti navrácení v předešlý stav pro projítí lhůty k opovědi opravných prostředků jen tehdy, prokáže-li obžalovaný, že mu bylo nemožno jen pro nepřekonatelné okolnosti bez jeho viny lhůtu dodržeti, když po pominutí překážky do 3 dnů o ně zažádá a zároveň opravný prostředek - zmateční stížnost - ohlásí.

Obžalovaný měl, jak ze shora uvedeného stavu věci na jevo vychází - byť i bylo pravdivým to, co udává o svém předvedení dne 8. března 1928 - vícekrát příležitost o navrácení v předešlý stav žádati a promeškal proto 3denní k tomu stanovenou lhůtu a neprokázal, že mu to jen bez jeho zavinění pro nepřekonatelné okolnosti možno nebylo, neboť již při svém předvedení dne 8. března 1928 neudal řediteli správně, oč jde, takže ten se musel dotazovati teprve krajského soudu. Nejsou tudíž splněny předpoklady § 364 tr. ř.