Rt 326/1921
Jest krádeží, nikoliv zpronevěrou, přivlastnil-li si pachatel obsah zamčeného kufru, jenž mu byl svěřen.

( Rozhodnutí Kr I 617/20, 08.01.1921 )
Z odůvodnění:
Zmateční stížnost namítá proti rozsudku, že kufr, jehož obsah obžalovaný si přivlastnil, byl stěžovateli i s obsahem svěřen za účelem vypravení z nádraží - rozsudek výslovně praví, že obžalovaný zneužil důvěry, jemu svěřením zásilky projevené - pročež v přivlastnění si obsahu kufru sluší prý spatřovati zpronevěru, nikoliv krádež, důsledkem čehož i stává se nesprávným výrok o trestu.

Než, nehledíc k tomu, že i zločin zpronevěry ohrožen jest v zákoně v podstatě týmž trestem, jako zločin krádeže, nelze uznati právní kvalifikaci skutku jako zločinu krádeže pochybenou. Neboť kufr odevzdán byl obžalovanému řádně na dva zámky uzamčen a zadrátován. Tím vyloučeno bylo speciální svěření předmětů v kufru se nalézajících, obžalovanému, jak je podstata zpronevěry vyžaduje. Majitel neumožnil obžalovanému volné nakládání s obsahem kufru, naopak zachoval si, učiniv jej přejímateli kufru nepřípustným, jeho držení. Chtěl-li se obžalovaný obsahu kufru zmocniti, musil napřed kufr násilně vypáčiti a předměty v něm se nalézající proti vůli majitele odejmouti z jeho držení.