Rt 3019/1927
I když se svědek vzdal svědectví, lze slyšeti jiné osoby jako svědky o tom, co jim o věci mimosoudně sdělil.

( Rozhodnutí Zm II 464/27, 21.12.1927 )
Z odůvodnění:
Zmatečnost spatřuje stížnost v tom, že při hlavním přelíčení porotním přes to, že se pětiletý syn obžalovaného Oldřich B. vzdal svědectví, byla řada jiných svědků slyšena o tom, co jim tento syn vykládal. Leč zákonné dobrodiní § 152 čís. 1 tr. ř. chrání jen příbuzenské city svědka, nemůže však z toho těžiti obžalovaný, dal-li se onen scházející průvodní prostředek doplniti jiným bezvadným způsobem. Takovým vhodným doplňkem byl však výslech jiných svědků o sděleních, jež k nim Oldřich B. učinil mimo soud. Není předpisu, jenž by takový postup zakazoval.