Rt 3002/1927
Přečin nedostatečného vedení knih dlužníkem podle § 486 a) tr. zák. jest ve své podstatě deliktem ohrožovacím a proto pojmově nepředpokládá, že závadným jednáním pokud se týče opomenutím byla způsobena škoda.

( Rozhodnutí Zm I 252/27, 10.12.1927 )
Z odůvodnění:
Nelze zmatečním stížnostem upříti oprávnění, pokud uplatňují tento zmatek ve směru přečinu podle § 486 a) tr. zák. Přečin nedostatečného vedení knih dlužníkem jest ve své podstatě deliktem ohrožovacím a proto pojmově nepředpokládá, že závadným jednáním, pokud se týče opomenutím byla způsobena škoda (srov. Bartsch-Pollak kom. 1917, II. sv., str. 551).