Rt 3001/1927
Podle § 364 tr. ř. lze povoliti navrácení v předešlý stav pro zmeškání lhůty k provedení opravného prostředku i když lhůta vůbec zmeškána nebyla (doručný lístek byl nesprávně datován).

( Rozhodnutí Zm II 395/27, 9.12.1927 )
Z odůvodnění:
Podle § 364 tr. ř. jest povoliti obviněnému při promeškání lhůty k opovědi - podle ustáleného výkladu i k provedení - opravného prostředku proti rozsudku navrácení v předešlý stav, může-li prokázati, že mu neodvratné okolnosti bez jeho nebo jeho zástupce viny znemožnily lhůtu dodržeti. Toho ovšem obžalovaný vzhledem ke dni, jejž sám jeho zástupce na lístku o doručení jako datum doručení (2. července 1926) vyznačil, nedokázal. Než podařilo se mu dokázati ještě více, než zákon vyžaduje, totiž, že lhůtu k provedení opravného prostředku ve skutečnosti vůbec nezmeškal, protože se doručení rozsudku nestalo v pravdě dne 2., nýbrž dne 3. července 1926. Čítá-li se 8denní lhůta k provedení od tohoto správného dne doručení, jest provedení zmateční stížnosti včas podáno. Bylo proto, ježto i ostatním podmínkám § 364 tr. ř. bylo vyhověno, žádosti obžalovaného vyhověti a o zmateční stížnosti v zákonné lhůtě opovězené i provedené podle § 286 tr. ř. položiti rok k ústnímu jednání před soudem zrušovacím.