Rt 2991/1927
V zájmu zjednodušení a urychlení řízení a s hlediska zásady přímosti je účelnou delegace soudu, v jehož obvodu bydlí obžalovaný, který nemá prostředků na cestu k hlavnímu přelíčení v vzdáleného příslušného soudu, nejsou-li k líčení voláni žádní svědci.

( Rozhodnutí Nd I 570/27, 1.12.1927 )
Z odůvodnění:
Obviněný bydlí v B., okres Blansko, a nemá prostředků na cestu k hlavnímu přelíčení do Písku, svědci k hlavnímu přelíčení volání nebudou. Jest proto delegace zemského trestního soudu v zájmu zjednodušení a urychlení řízení a s hlediska zásady přímosti účelnou (§§ 62, 63 tr. ř.).