Rt 2975/1927
I. Skutková podstata podvodu předpokládá, že pachatel vyvolá v jiné osobě nesprávnou představu, by ji pohnul k jednání neb opomenutí, jímž ona nebo třetí osoba má podle jeho úmyslu utrpěti škodu. Uvedení v omyl musí předcházeti onomu jednání oklamaného, jímž má býti škoda způsobena.

II. Podvod vylákáním stravy (bytu) na úvěr předstíráním způsobilosti a ochoty platiti vyžaduje, by pachatel již předem neměl v úmyslu platiti, neb alespoň si již tehdy byl vědom toho, že nebude moci platiti.

( Rozhodnutí Zm I 624/27, 19.11.1927 )
Z odůvodnění:
Ke skutkové podstatě podvodu se vyhledává, že pachatel vyvolá v jiné osobě nesprávnou představu, by ji pohnul k jednání neb opomenutí, jímž má ona nebo třetí osoba podle jeho úmyslu utrpěti škodu. Uvedení v omyl musí tedy předcházeti onomu jednání oklamaného, jímž má býti škoda způsobena. Rozsudek uznává obžalovaného vinným přestupkem podvodu proto, že lstivým předstíráním, zejména vydávaje se za osobu způsobilou a ochotnou platiti, přiměl Julii B-ovou k tomu, že mu poskytovala na úvěr byt a stravu. Podvod by tu tedy byl, kdyby obžalovaný, žádaje na Julii B-ové poskytnutí stravy a bytu na úvěr a předstíraje tím, že jest způsobilý a ochoten platiti, již předem úmyslu platiti neměl nebo alespoň si tehdy již byl vědom toho, že nebude moci platiti. Podle důvodů vidí však rozsudek lstivé předstírání v tom, že obžalovaný, dostav od Julie B-ové výpověď a odstěhovav se od ní, ji poukázal, by si částku, kterou jí dlužil za byt a stravu, vybrala u jeho zaměstnavatele na účet jeho mzdy, ač sám si mzdu byl již vybral, takže žádné pohledávky u svého zaměstnavatele neměl. Že toto jednání obžalovaného jest důkazem, že již předem neměl úmyslu platiti, rozsudek nezjišťuje. Jestliže však obžalovaný neměl již předem úmysl neplatiti, není příčinné souvislosti mezi předstíráním, že má ještě u firmy dobírati mzdu, a škodou, vzniklou B-ové tím, že mu dávala byt a stravu na úvěr, poněvadž tato škoda jí vznikla již před oním předstíráním, že má ještě dobírati mzdu, odvrátiti B-ovou od toho, by si zajistila svou pohledávku nájemného za byt zabavením jeho svršků, a tím ji poškoditi, předpokládajíc ovšem, že měl svršky, které nejsou z exekuce vyloučeny. Než ani to není rozsudkem zjištěno.