Rt 2974/1927
Ke skutkové podstatě zločinu zlomyslného poškozování cizího majetku podle § 85 b) tr. zák. se vyžaduje po stránce subjektivní, by bylo zjištěno, že pachatel byl si vědom, že z poškození jím úmyslně spáchaného může povstati některé nebezpečí v zákoně naznačené, a že přes toto vědomí a poznání spáchal čin věc poškozující.

( Rozhodnutí Zm I 526/27, 19.11.1927 )
Z odůvodnění:
Výrok rozsudku, odsuzující obžalovaného Václava Z-a pro zločin podle § 85 b) tr. zák., jest však stižen zmatkem stížností neuplatňovaným. Ke skutkové podstatě tohoto zločinu se po stránce subjektivní vyžaduje, by bylo zjištěno, že si pachatel byl toho vědom, že z poškození jím úmyslně spáchaného může povstati některé nebezpečí v zákoně naznačené, a že přes toto vědomí a poznání spáchal čin věc poškozující.