Rt 297/1920
Padělání peněz a cenných papírů. Opatřování padělaných kolků jest spoluvinou ve smyslu § 107 tr. z.
(Rozh. ze dne 6.11.1920, Kr I. 736/20)
Nejvyšší soud jako soud zrušovací zavrhl po ústním líčení zmateční stížnost obžalovaného do rozsudku zemsk. trestního soudu v Praze ze dne 17.4.1920, jímž byl uznán vinným zločinem ve smyslu § 107 tr. z. případně zločinem ve smyslu § 1 odst. 1 a § 12 zákona ze dne 22.5.1919, čís. 269 sb. z. a n.
Z o d ů v o d n ě n í :
Dovolávajíc se důvodu zmatečnosti čís. 10 § 281 tr.ř. uplatňuje stížnost, že podřazení činnosti obžalovaného pod ustanovení § 107 tr. z. je právně mylné. Máť prý § 107 tr. z. na mysli pouze padělání celých úvěrních papírů, po případě bankovek, nikoliv však kolků, které ježto slouží vlastně jen k pouhému označení bankovek, kolujících po převratu v nynějším čsl. státu, ani na myli míti nemohl. Jest proto otázka, je-li podřazení činnosti obžalovaného, spadající do měsíce dubna 1919, tedy do doby před vydáním zákona ze dne 22.5.1919, čís. 269 sb. z. a n., pod ustanovení § 107 tr. z. správným, čili nic. Na otázku tuto sluší odpověděti kladně.

Spoluvinníkem dle § 107 tr. z. jest, kdo vědomě za účelem nápomoci k padělání dodá, co může posloužiti ku zhotovení nepravých úvěrních papírů, majících platnost mince, nebo, kdo jakýmkoliv způsobem spoluúčinkuje k padělání. Zákon netresce spoluvinníka, jak stížnost, poukazujíc na úvodní část § 107 tr. z., za to má, pouze v těchto případech, když na veřejných úvěrních papírech obvyklé znaky rytím napodobuje, papír, kolkovadla, matrice, písmena a lisy ... zhotovuje. To jsou, hledíc k ostatnímu obsahu tohoto § jen příkladmo uvedené způsoby spáchání deliktu. Dle toho dlužno shledávati v opatřování padělaných kolků opatření prostředku, sloužícího k padělání úvěrních papírů, majících platnost mincí a tudíž spoluvinu na padělání těchto papírů ve smyslu § 107 tr. z.