Rt 2951/1927
Pro zrušovací soud je rozhodným pouze to, co bylo při hlavním přelíčení v souzené trestní věci na přetřes přivedeno; k novotám nelze v zrušovacím řízení přihlížeti.

( Rozhodnutí Zm I 200/27, 29.10.1927 )
Z odůvodnění:
Pokud v odvodním spise žalující strana tvrdí, že obvinění v uveřejněném dopise není správným, že sebraných peněz nebylo použito k jiným účelům, v dopise tvrzeným, a v této souvislosti se dovolává obsahu jiných trestních spisů, je jí zůstaveno, by dotyčné důkazní návrhy uplatnila vhodným způsobem v novém řízení; zrušovací soud, pro nějž je rozhodným pouze to, co bylo při hlavním přelíčení v této věci na přetřes přivedeno, nemůže k novotám v řízení zrušovacím přihlížeti.