Rt 2950/1927
Polehčující okolnosti jsou uvedeny v § 46 tr. zák. příkladmo; pro polehčující okolnost § 46 h) tr. zák. stačí i částečné doznání.

( Rozhodnutí Zm II 419/27, 27.10.1927 )
Z odůvodnění:
Polehčující okolnosti jsou uvedeny v § 46 tr. zák. pouze příkladmo a lze tudíž považovati za okolnost polehčující i pouhé částečné doznání, které, byť by se váhou vyrovnalo úplnému doznání podle § 46 písm. g) tr. zák.