Rt 2949/1927
Předmětem obžaloby jest konkrétně v ní uvedený skutek a nikoliv určitá právní jeho kvalifikace. Nalézacímu soudu je plně zůstaveno, by zjistil, oceně volně výsledky veškerého průvodního řízení, skutečný průběh dotyčné v obžalobě uvedené události samostatně a by dotyčnou událost, polože za základ skutkový děj jím za prokázaný vzatý, prozkoumal ve všech jejich směrech a ve všech pro výsledky příčinných momentech, by pak rozsudkem odpověděl na otázku obžalobou položenou, zda a pokud se obžalovaný svou účastí na příběhu v obžalobě označeném, dopustil trestného činu a kterého zákona dlužno naň použíti.

( Rozhodnutí Zm II 322/27, 26.10.1927 )
Z odůvodnění:
Obžaloba kladla obžalované za vinu, že přišla někdy v červenci 1926 ku Karlu S-ovi, jemuž předstírala, že hledá dobrého a chudého stolaře, kterému chce pomoci, že jest profesorkou sociální péče, a že ho žádala, by jí zhotovoval pily, že ze zhotovených a jí dodaných pil S-ovi zaplatila sice 7 kusů, za zbytek 22 pil 3476 Kč mu však dosud neodvedla. Předmětem obžaloby jest konkrétně v ní uvedený skutek a nikoli určitá jeho právní kvalifikace.

Nalézacímu soudu je plně zůstaveno, by zjistil, oceně volně výsledky veškerého průvodního řízení, skutečný průběh dotyčné v obžalobě uvedené události samostatně a by dotyčnou událost, polože za základ skutkový děj, jím za prokázaný vzatý, prozkoumal ve všech jejích směrech a ve všech pro výsledky příčinných momentech, by pak rozsudkem odpověděl na otázku obžalobou položenou, zda a pokud se obžalovaný svou účastí na příběhu v obžalobě označeném, dopustil trestného činu a kterého zákona dlužno naň použíti.