Rt 2915/1927
Promlčení jest dbáti soudu z povinnosti úřední v každém období trestního řízení i když se jím obžalovaný nehájil, ani se ho ve stížnosti nedovolával; nevadí, že tu není v tomto směru výroku soudcovského.

( Rozhodnutí Zm II 328/27, 1.10.1927 )
Z odůvodnění:
Promlčení jest dbáti soudu z povinnosti úřední v každém období trestního řízení a jest proto i zrušovací soud povinen, by k němu při zkoumání zmateční stížnosti podle § 290 tr. ř. přihlížel, i když se jím obžalovaný nehájil, ani se ho ve stížnosti nedovolával, a nevadí také, že tu není v tomto směru výroku rozsudkového. Nalézací soud, když uznal obžalovaného vinným, nevzav vůbec v úvahu otázku objektivního promlčení trestnosti, ač podle stavu věci měl tak učiniti, použil nesprávně trestního zákona v neprospěch obžalovaného.