Rt 2879/1927
Předmětem zpronevěry mohou býti i věci zastupitelné (peníze), leč by si byl vlastník vyhradil pouze obligační nárok na vrácení téhož množství.

( Rozhodnutí Zm I 33/27, 26.08.1927 )
Z odůvodnění:
Pokud jde o věcné námitky, uplatňované ve zmateční stížnosti, budiž uvedeno toto: Mylný jest názor stěžovatelův, že předmětem zpronevěry mohou býti hotové peníze jen po smísení s vlastními penězi pachatelovými, což prý tu rozsudek nezjišťuje, takže prý není způsobilého předmětu zločinu podle § 181 tr. zák. a může se prý jednati buď o krádež neb o zneužití úřední moci.

Jest tato námitka lichá proto, že předmětem zpronevěry mohou býti i věci zastupitelné, tudíž peníze, leč by si byl vlastník vyhradil pouze obligační nárok na vrácení téhož množství. Pokud se písemné vyhotovení zmateční stížnosti dovolávalo v této přičině rozhodnutí bývalého nejvyššího soudu ve Vídni č. 4377 sb., opravil obhájce obžalovaného při veřejném líčení o zmateční stížnosti její vývody v ten rozum, že se tohoto rozhodnutí nedovolává.

V souzeném případě jest zjištěno formálně bezvadně, že peněžní zálohy byly obžalovanému vypláceny, by z nich podle zvláštního příkazu obecního úřadu (magistrátu hlavního města Prahy) stravoval chovance zaopatřovacího ústavu hlavního města Prahy. Byly tedy pro něho statkem svěřeným, t. j. odevzdaným mu se závazkem, by s ním určitým způsobem naložil, a jsou způsobilým předmětem zpronevěry.