Rt 2877/1927
Pojmu "podněcování" odpovídá jakékoliv působení na vůli nebo cit neurčitého počtu lidí, jež směřuje k tomu, by v těchto lidech bylo vyvoláno rozhodnutí porušiti zákon v určitém směru; spadá sem také vyzývání neurčitého počtu lidí k onomu porušení.

( Rozhodnutí Zm II 211/27, 25.08.1927 )
Z odůvodnění:
Stížnost namítá, že nešlo po podněcování. To záleží prý v intensivní a důrazné činnosti, vybízející posluchače k aktivitě v určitém směru. Takové činnosti prý tu však nebylo. Námitka není odůvodněna. Pojmu podněcování odpovídá jakékoli působení na vůli nebo cit neurčitého počtu lidí, jež směřuje k tomu, by v těchto lidech bylo vyvoláno rozhodnutí k porušení zákona v určitém směru. Pod pojem podněcování spadá tudíž nepochybně také vyzývání neurčitého počtu lidí k porušení zákona v určitém smyslu.

Ježto rozsudek, jak bylo již uvedeno, zjišťuje, že obžalovaný vyzýval svými slovy neurčitý počet lidí k porušení zákona ve svrchu zmíněných třech směrech, jest zřejmo, že tím zjišťuje činnost obžalovaného, jež odpovídá pojmu podněcování, když obžalovaný vyzýval svou řečí vojíny, by jednou v budoucnosti se zbraní v ruce, tedy násilím změnili ústavu republiky, pokud jde o demokraticko-republikánskou formu státu.