Rt 2873/1927
Ke skutkové podstatě zločinu nedokonaného násilného smilstva podle §§ 5, 125 tr. zák., spáchaného použitím skutečného násilí, se nevyhledává, by násilí pachatelem vykonané šlo tak daleko, že osoba ženská, na níž násilí bylo vykonáno, byla jim fysicky úplně přemožena, t.j. učiněna naprosto nezpůsobilou klásti pachateli odpor; stačí, že pachatel v úmyslu, by osobu ženskou skutečně vykonaným násilím učinil neschopnou, by mu odpor činila, a by jí v tomto stavu zneužil k mimomanželskému souložení, předsevzal čin ke skutečnému vykonání násilného smilstva vedoucí.

( Rozhodnutí Zm I 289/27, 20.08.1927 )
Z odůvodnění:
Věcně provádí zmateční stížnost uplatňovaný důvod zmatečnosti, tvrdíc, že také k pokusu zločinu násilného smilstva podle § 125 tr. zák. se vyžaduje skutečné násilí, a to úplné fysické přemožení, zřejmě namítá, že soud uznal obžalovaného vinným zločinem nedokonaného násilného smilstva podle §§ 8, 125 tr. zák., ač tento předpokládá úplné fysické přemožení Anny P-ové. Tato námitka není však odůvodněna. Ke skutkové podstatě zločinu nedokonaného smilstva podle §§ 8, 125 tr. zák., spáchaného použitím skutečného násilí, se nevyhledává, by násilí pachatelem skutečně vykonané šlo tak daleko, že osoba ženská, na níž násilí bylo vykonáno, byla jím fysicky úplně přemožena, učiněna naprosto nezpůsobilou klásti pachateli odpor.

Ve skutečnosti vyžaduje se ke skutkové podstatě zločinu nedokonaného smilstva podle §§ 8, 125 tr. zák., spáchaného použitím skutečného násilí, pouze, by pachatel v úmyslu, by osobu ženskou skutečně vykonaným násilím učinil neschopnou, by mu odpor činila, a by jí v tomto stavu zneužil k mimomanželskému souložení, předsevzal čin ke skutečnému vykonání násilného smilstva vedoucí, t.j. by předsevzal činnost, v níž onen zlý úmysl pachatelův došel již zřetelného výrazu, a by obmýšlený zločin jen pro nemohoucnost, pro překážku odjinud a to přišlou nebo náhodou nebyl dokonán.

V souzeném případě je zjištěno, že obžalovaný v úmyslu, by Annu P-ovou skutečně vykonaným násilím učinil neschopnou, by mu odpor činila, a ve stavu tomto jí k mimomanželskému souložení zneužil, povalil ji bránící se naznak na pohovku a pak na zemi, strhl jí kalhoty a sukni, vyhrnul jí košili, lehl si na ni a snažil se přes její odpor s ní souložiti a že obmýšlený jím zločin jen náhodou dokonán nebyl. Za tohoto stavu věci nelze napadenému rozsudku důvodně vytýkati mylné právní posouzení věci, shledal-li, že obžalovaný předsevzal takto čin ke skutečnému vykonání násilného smilstva vedoucí podle §§ 8, 125 tr. zák.; neboť zlý úmysl, v němž obžalovaný jednal a jenž podle téhož výroku jen náhodou uskutečněn nebyl, projevil se zřetelně v činnosti obžalovaného výrokem zjištěné.