Rt 283/1920
Výraz "odcizený" v § 476 (resp. 477) tr. z. znamená tolik, jako "nabytý jakýmkoliv způsobem trestnímu zákonu se příčícím".
(Rozh. ze dne 21.10.1920, Kr II. 186/20)
Nejvyšší soud jako soud zrušovací zavrhl po ústním líčení zmateční stížnost obžalované do rozsudku krajského jako výjimečného soudu v Olomouci ze dne 22.5.1920, jímž byla uznána vinnou přestupkem podle § 477 tr. z.
Z o d ů v o d n ě n í :
Výrazu "odcizený" (entwendet) v § 476 a tím nepřímo i v § 477 tr. z. nelze jinak vykládati, než ve smyslu "nabytý jakýmkoliv způsobem trestnímu zákonu se příčícím." Nic jiného nepraví však též rozsudek v odpor vzatý, jenž "zboží nepoctivou cestou nabyté" výslovně klade na rověň zboží "podezřelému". Podezřelost zboží nemůže odvozována býti snad z pouhé nepoctivosti ve smyslu občanském, nýbrž rozuměti jest jí jen v tom smyslu, jaký má právě zákon na mysli při trestních ustanovením, zabývajících se nákupem podezřelým, totiž ve smyslu předmětů, jež vzbuzují podezření, že jich bylo nabyto způsobem, spadajícím pod trestní zákon, což ostatně rozsudek sám zřejmě vyslovuje.