Rt 2828/1927
K posouzení krajní nouze při vyhnání plodu.

( Rozhodnutí Zm II 12/27, 18.06.1927 )
Z odůvodnění:
Stížnost namítá, že vzhledem ke svému zdravotnímu stavu byla obžalovaná nucena hledati u M. P-ové vyhnání plodu, že jí tedy hrozilo krajní nebezpečí života při donošení plodu a že jednala v krajní nouzi.

Stav nouze, t. j. trestnost vylučující neodolatelné donucení podle § 2 písm. g) tr. zák. jest tu pouze tehdy, nastalo-li nezbytí, obětovati v kollisi dvou právně respektovatelných zájmů některý z nich na záchranu druhého, při čemž statek, jenž má býti obětován, nesmí býti vyšší ceny než ten, jenž má býti zachráněn, a mimo to musí statku - tu životu stěžovatelky - hroziti bezprostřední nebezpečí. Podle zjištění nalézacího soudu stal se trestný čin v lednu 1926, kdy stěžovatelka neměla, jak sama udala, periodu teprve asi dva měsíce, a byl jí plod odebrán Drem M-em teprve v březnu 1926, když byly pro to tedhy zjištěny zdravotní důvody. Ježto podle návrhu měl znalec býti slyšen o tom, že teprve při porodu hrozilo životu stěžovatelčině nebezpečí, nemohlo se jednati o bezprostřední nebezpečí a zamítl proto nalézací soud nabízený důkaz právem.