Rt 2788/1927
Na řádné legitimaci advokáta k dalšímu zastupování soukromého obžalobce (korporace) ničeho nemění okolnost, že zemřel činitel podle stanov k podepsání plné moci oprávněný a plnou moc podepsavší.

( Rozhodnutí Zm I 767/26, 20.05.1927 )
Z odůvodnění:
Stížnost namítá, že soukromá obžalobkyně při hlavním přelíčení vůbec nebyla řádně zastoupena, ježto plná moc právnímu zástupci při tomto přelíčení intervenujícímu byla vystavena předsedou bratrské pokladny Sch-em, jenž však před hlavním přelíčením zemřel, a že tedy, když tu nebylo konečného návrhu, řádně splnomocněnou osobou učiněného, měl býti vynesen rozsudek sprošťující.

Než v souzeném případě jde o soukromou obžalobu podanou bratrskou pokladnou ve F.,jest je třeba považovati za poškozeného, tedy právní osobou, k zastupování této pokladny je podle § 122 stanov oprávněn úřadující předseda, jenž podle posledního odstavce tohoto §u podpisuje jménem revírní bratrské pokladny společně s vedoucím úředníkem právní listiny tohoto ústavu. Těmito činiteli byla i plná moc, jíž pověřen byl Dr. Ludvík U., advokát ve F., právním zastupováním v této trestní věci, řádně podepsána; okolnost, že později jeden z těchto činitelů za trestního řízení zemřel, nemění ničeho na řádné legitimaci advokáta k dalšímu zastupování soukromé obžalobkyně; úmrtím předsedy nezanikla bratrská pokladna jako taková, ani nezanikla závaznost a platnost dřívějším předsedou jménem pokladny a pouze pro tuto předsevzatých právních úkonů, vždyť přece oním podpisem plné moci nebyl splnomocněn advokát ex persona bývalého předsedy, nýbrž jeho prostřednictvím bratrskou pokladnou samou doposud jako právní osoba existující.