Rt 2769/1927
I. Ve smyslu zločinu krádeže dle § 171 tr. zák. jest pod "držením" nutno rozuměti skutečný poměr, záležející v tom, že někdo má věc ve své moci, takže s ní může podle libosti nakládati a třetí osoby z toho vyloučiti. Není tedy nutné by věc byla odňata vlastníku, ale důležité je, že pro pachatele se jedná o cizí věc.

II. Předpokladem dokonané krádeže jest, by věc přešla z moci majitelovy, toho kdo oprávněně "drží" v moc pachatelovu.

( Rozhodnutí Zm I 708/26, 9.05.1927 )
Z odůvodnění:
Stížnost namítá, že věci, pro jejichž krádež byla obžalovaná obžalována, nebyly odňaty z držení majitelů; neboť nebyly prý ukryty a nebyla prý majitelům odňata možnost s nimi nakládati. To platí prý zejména o třech mosazných tyčích, dvou konsolkách, stoličce, polštáři a lustru. Tato námitka není odůvodněna.

K dokonání krádeže vyžaduje zákon v § 171 tr. zák. mimo jiné odejmutí věci z cizí držby, jež je v trestně právním smyslu skutečným poměrem, záležejícím v tom, že někdo má věc ve své moci, takže s ní může podle libosti nakládati a třetí osoby z toho vyloučiti. Předpokladem dokonané krádeže je tedy mimo jiné, by věc z moci majitelovy přešla v moc pachatelovu. To se stalo v souzeném případě podle skutkových zjištění rozsudkových tím, že věci, o něž tu jde, byly přeneseny z místnosti manželů K-ových do sklepa obžalované pokud se týče k obžalované, t. j. zřejmě do jejího bytu, tedy do místností moci obžalované podléhajících. Lhostejno jest zda byly ony věci v těchže místnostech ukryty, čili nic.