Rt 2752/1927
Zločinu braní darů ve věcech úředních (§ 104 tr. zák.) může se dopustiti nejen úředník, který v té které veřejné záležitosti rozhoduje bezprostředně, nýbrž také ten, jenž rozhodnutí věcně připravuje nebo při něm spolupůsobí, třebas jen vyšetřováním a připravováním podkladů, potřebných k takovému rozhodnutí; vyžaduje se, by tu byla účast při vyřizování veřejné záležitosti nebo při výkonu jejího vyřízení.

( Rozhodnutí Zm II 409/26, 23.04.1927 )
Z odůvodnění:
Tím že v § 104 tr. zák. je před slovy "rozhodování o veřejných záležitostech" použito předložky "při" dává se na jevo, že zločinu braní darů ve věcech úředních může se dopustiti nejen úředník, který o té které veřejné věci rozhoduje bezprostředně, nýbrž také ten, jenž rozhodnutí věcně připravuje nebo při něm spolupůsobí, třebas jen vyšetřováním a připravováním podkladů, potřebných k takovému rozhodnutí. Podstatným předpokladem je vždy, by tu byla účast při vyřizování veřejné záležitosti (nebo při výkonu jejího vyřízení).