Rt 2693/1927
Soud může v trestním řízení proti jednomu spoluzloději zjistiti - s právní účinností jen proti tomuto - že se dopustil krádeže ve společnosti jiných nestíhaných osob (§ 174 II a) tr. zák.).

( Rozhodnutí Zm I 58/27, 9.03.1927 )
Z odůvodnění:
Zmateční stížnost tvrdí, že nalézací soud nebyl oprávněn, by vzal za prokázáno, že obžalovaný se dopustil krádeže společně se Z-em a F-em, dokud řízení s těmito nebylo provedeno. Výtka není oprávněna, poněvadž není zákonného předpisu, který by nalézacímu soudu bránil, by v řízení proti obžalovanému, ovšem jen s právní účinností proti tomuto, nezjistil, že se dopustil krádeže ve společnosti jiných, nestíhaných osob, naopak náleží nalézacímu soudu, by se zabýval všemi složkami činu obžalovanému za vinu kladeného a je samostatně posuzoval.