Rt 2691/1927
K posouzení subjektivní stránky jednání pachatele, jež jedná s vědomím, že nástroj, kterého k činu použil, a způsob, jakým ho použil, obyčejně s sebou nesou nebezpečenství života, byť následek jeho jednání nedosahuje vážné újmy na zdraví a ani nezpůsobí smrt.

( Rozhodnutí Zm II 77/27, 8.03.1927 )
Z odůvodnění:
K subjektivní stránce zločinu podle §u 155 a) tr. zák. náleží všeobecný nepřátelský úmysl vůči životu a zdraví uvedený v §u 152 tr. zák. a vědomí pachatelovo, že nástroj, kterého k činu použil, a způsob, jakým ho použil, obyčejně s sebou nesou nebezpečenství života. Jinými slovy: musí si býti vědom zákonem zmíněné nebezpečnosti nástroje i způsobu použití. V souzeném případě se rozsudek ani nezmiňuje o subjektivní stránce činu mimo slov zákona uvedených ve výroku.

O tom, zda si byl pachatel vědom oné nebezpečnosti, vůbec mlčí. Následkem toho není v rozsudku zjištěna úplná skutková podstata trestného činu, jímž byl obžalovaný uznán vinným, a rozsudek je neúplný.