Rt 2689/1927
Ustanovení § 174 II a) tr. zák. předpokládá, že se zúčastnilo více osob (aspoň dvě) ve společném zlém úmyslu provedení krádeže na místě činu; není třeba, by všichni společníci jednali jako pachatelé, stačí, je-li pachatelem pouze jeden a spolupůsobí-li ostatní pouze jako pomocníci; není také třeba, by všichni společníci byli při provedení krádeže na místě, na němž se nachází věc, jež má býti odcizena, stačí, když někteří ze spoluzlodějů jsou aspoň v takové blízkosti místa činu, že mohou při provedení krádeže spolupůsobiti, avšak pojem spoluzlodějství vyžaduje vždy vědomé a úmyslné spolupůsobení při krádeži na místě činu v onom smyslu.

( Rozhodnutí Zm II 294/26, 8.03.1927 )
Z odůvodnění:
Kvalifikace podle §u 174 II a) tr. zák. předpokládá, že se súčastnilo více osob (aspoň dvě) ve společném zlém úmyslu provedení krádeže věci v ceně 50 Kč převyšující na místě činu. Není třeba, by všichni společníci jednali jako pachatelé, stačí, je-li pachatelem pouze jeden a spolupůsobí-li ostatní pouze jako pomocníci, a není také třeba, by všichni společníci byli při provedení krádeže na místě, na němž se nachází věc, jež má býti odcizena, nýbrž stačí, když někteří ze spoluzlodějů jsou aspoň v takové blízkosti místa činu, že mohou při provedení krádeže spolupůsobiti, avšak pojem spoluzlodějství vyžaduje vždy vědomé a úmyslné spolupůsobení při krádeži na místě činu v onom smyslu.

Oněch předpokladů spoluzlodějství ve smyslu §u 174 II a) tr. zák. rozsudek nezjišťuje. Není zjištěno, zda obžalovaní byli při odnímání skla a cementokitu na místě činu a zda spolupůsobili tam vědomě a úmyslně při odnětí oněch věcí. Nebylo totiž zjištěno, zda ony osoby, jež z nařízení obžalovaných sklo a cementokit hospodářské správě města B. bez jejího přivolení odňaly, jednaly při tom v úmyslu zlodějském nebo nevěděly, že tu jde o krádež. U osob těchto chyběl by tudíž zlý úmysl.