Rt 2616/1927
Předmětem zločinu §u 85 a) tr. zák. mohou býti jen hmotné (tělesné) věci movité nebo nemovité; poškození jich může záležeti buď v úplném nebo částečném zničení podstaty, nebo znehodnocení věci; předmětem onoho zločinu nemůže býti výsledek měřičských prací.

( Rozhodnutí Zm II 289/26, 10.01.1927 )
Z odůvodnění:
Odůvodněna jest zmateční stížnost oněch obžalovaných, kteří si stěžují proto, že byli v onom směru odsouzeni pro zločin podle §u 85 a) tr. zák. Nalézací soud zjistil ohledně zločinu podle §u 85 a) tr. zák., že se poškození cizího majetku stalo nikoliv poškozením bezcenných kolíků, nýbrž tím, že byly zmařeny výsledky rozměřovacích prací, které stály 480 Kč 10 h.

Zmateční stížnost uplatňuje zmatek poukazem na to, že předmětem ochrany §u 85 a) tr. zák. není jmění poškozeného vcelku, nýbrž pouze věci tělesné. Stížnosti dlužno přisvědčiti. Předmětem zločinu §u podle 85 a) tr. zák. mohou býti podle nauky a ustálené judikatury pouze věci buď movité nebo nemovité, ale vždy jen hmotné (tělesné) a poškození jich může záležeti buď v úplném nebo částečném zničení podstaty, neb znehodnocení věci, proti níž směřoval útok.

Za předmět zločinu podle §u 85 a) tr. zák. nelze proto považovati výsledek prací měřičských, jak to činí nalézací soud. Trpí tedy jeho rozsudek v tomto směru omylem právním, jejž správně vytýká zmateční stížnost.