Rt 260/1920
Pro posouzení otázky, jde-li o udání, obvinění ve smyslu § 209 tr. zák., jest rozhodným nikoliv slovné znění, nýbrž věcný obsah udání, obviňování.
(Rozh. ze dne 18.9.120, Kr I 397/20)
Nejvyšší soud jako soud zrušovací zavrhl po ústním líčení zmateční stížnost obžalované Terezie S. do rozsudku krajského soudu v Chebu ze dne 14.4.1920, jímž stěžovatelka byla uznána vinnou zločinem utrhání na cti dle § 209 tr. z.
Z o d ů v o d n ě n í :
Ke skutkové podstatě zločinu utrhání na cti náleží, by ve spojení s určitou osobou uvedeny byly vědomě za okolností v § 209 tr.z. vytčených vymyšlené skutečnosti, zakládající skutkovou podstatu některého zločinu, takovým způsobem, že jimi osoba tak křivě označována je jako pachatel zločinu, jejž ve skutečnosti nespáchala. Nestačí zcela všeobecné, neurčité obviňování, které nespočívá na konkrétních skutečnostech. Pro posouzení otázky, jde-li o udání, obvinění z určitého zločinu, je však rozhodným nikoli slovné znění, nýbrž věcný obsah udání, obviňování a tu možno i o obsahu dopisu, o který jde v tomto případě, říci vším právem, že obsahuje obvinění ze zločinu. Emilie R-ová je označena v něm jako známá odháněčka plodů.